top of page

בלוג

כאן, אני מרכז המלצות שונות שלי על מה שיכול לסייע לכם בדרך הסטטיסטית שלכם.

במקום שאפרסם כאן התייחסויות והמלצות מחוקרים ותלמידי מחקר שעבדו איתי..., אני כותב כאן את ההמלצות שלי עבורכם.

bottom of page