top of page

בלוג

כאן, אני מרכז המלצות שונות שלי על מה שיכול לסייע לכם בדרך הסטטיסטית שלכם.

במקום שאפרסם כאן התייחסויות והמלצות מחוקרים ותלמידי מחקר שעבדו איתי..., אני כותב כאן את ההמלצות שלי עבורכם.

 • SPSS Files
  במנהל ההורדות מטה, תחת תיקיית SPSS Files, תמצאו קובץ pdf של שאלון לדוגמא. שאלון זה הועבר לכ- 150 משיבים, קודד לתוכנת SPSS, ואז עבר תהליך הכנה לקראת הניתוחים הסטטיסטיים. מומלץ תחילה לעיין בקובץ "הכנת הקובץ לעבודה". קובץ זה מתאר את התהליך שעבר קובץ הנתונים מהקידוד הראשוני של השאלון ל- SPSS ועד לסיום כתיבת פרק השיטה והכנת הקובץ לניתוחים הסטטיסטיים. על מנת שתוכלו לעקוב אחרי כל התהליך מצורפים כאן קבצי נתונים (data) וקבצי פקודות (syntax) של תוכנת SPSS.
 • SPSS Commands
  כאן תמצאו הסברים ראשוניים על תוכנת SPSS, והנחיות לביצוע פקודות טרנספורמציה שונות. לדוגמא: (Compute) ופרוצדורות שונות כמו (Frequencies) ו - (Descriptives) . בנוסף, תמצאו כאן הסברים על פקודת המהימנות (Reliability) וניתוח הגורמים (Factor analysis). כמו כן, תמצאו כאן מספר קבצי עזר שנכתבו על ידי סטודנטים שלימדתי בעבר. ניתן להוריד את הקבצים במנהל ההורדות מטה.
 • ANOVA
  בתיקיית ANOVA במנהל ההורדות מטה, תמצאו הסברים על ניתוחי שונות מסוג אנובה (Independent Sample T-test, One Way ANOVA, Two Way ANOVA, Three Way ANOVA, One Way ANCOVA, Two Way ANCOVA).
 • MANOVA
  בתיקיית MANOVA במנהל ההורדות מטה, תמצאו הסברים על ניתוחי שונות מסוג מאנובה (One Way MANOVA, Two Way MANOVA, One Way MANOVA ,Two Way MANOVA).
 • Repeated measures
  בתיקיית Repeated measures במנהל ההורדות מטה, תמצאו הסברים על ניתוחי שונות מסוג מדידות חוזרות (Paired sample T-test, One Way ANOVA for repeated measures, Two Way ANOVA for repeated measures, Two Way ANOVA for repeated measures – mixed design).
 • Regression
  בתיקייה זו תחת מנהל ההורדות תוכלו למצוא הסברים על ניתוחי רגרסיה (Pearson correlation, Simple regression, Multiple regression, Stepwise regression, Hierarchical regression).
 • Moderation
  בתיקייה זו תחת מנהל ההורדות תוכלו למצוא הסברים על בדיקת מיתון (Moderation - categorical variable and interval variable ,Moderation - interval variable and interval variable).
 • A-parametric test
  בתיקייה זו תוכלו למצוא הסברים על מבחנים א-פרמטריים.
 • R
  תוכנת R היא תוכנה חופשית לשימוש, יש לה שימושים רבים ומשתמשים בה אנשי מחשבים ומתמטיקאים. ניתן להשתמש בה גם לניתוחים סטטיסטיים. מעבר לתוכנה הבסיסית ניתן להתקין בה ספריות שונות שאנשים תכנתו והם מאפשרים ביצוע פקודות שונות ביעילות ובפשטות רבה. כיוון שהיא תוכנה החופשית לשימוש ניתן בקלות רבה לבצע חיפושים ב- google אחר כל פקודה רצויה, ולקבל הנחיות לשימוש. מומלץ להתקין את תוכנת R וכן את R Studio. תוכנת R שונה מתוכנת SPSS ואינה מבוססת 'חלונות'. על מנת לעבוד עם התוכנה ולהריץ באמצעותה ניתוחים סטטיסטיים יש תחילה לייבא אל התוכנה קובץ נתונים (אני מעדיף להשתמש בקובץ CSV), לאחר מכן לפתוח את הספריות הרלוונטיות לפקודות הנדרשות, ואז להריץ את הניתוחים הסטטיסטיים. במנהל ההורדות מטה מצורפים מספר קבצי word ובהם הנחיות לשימוש בתוכנה. כיוון שהקבצים הם קבצי word ניתן בקלות להעתיק מתוכן את הפקודות ולהריץ אותן באמצעות תוכנת R. הקובץ "R Instruction" כולל בתוכו הנחיות מפורטות למגוון פקודות בתוכנה. אני מעדכן אותו מדי פעם ומוסיף לו פקודות חדשות שלמדתי. הקובץ "Syntax - SPSS and R" הוא קובץ בו ביצעתי השוואה בין פקודות בתוכנת SPSS לבין הפקודות בתוכנת R. בחרתי בכוונה את הפקודות שהרצתי באתר זה על מנת שההשוואה תהיה קלה יותר. הקובץ "רשימת פקודות להתחלה" הוא המלצה לשימוש בעת העבודה בתוכנת R. קישור לתכנת R קישור לתכנת R Studio
bottom of page