top of page

ייעוץ סטטיסטי ומתודולוגי לקראת מחקר

הנחיה לקראת מחקר, בחירת כלי מחקר מתאימים והתאמה של שיטת המחקר.

בחירת המבחנים הסטטיסטיים המתאימים לבחינת השערות המחקר, והתאמה של איסוף הנתונים.

סוף מעשה במחשבה תחילה!

הרבה פעמים סטודנטים לתארים מתקדמים מגיעים אלי לייעוץ אחרי שכל הנתונים כבר נאספו, ומה שנשאר הוא לנתח את הנתונים. לפעמים זה עובד מצוין. לפעמים חסר משהו, או שמשהו לא נעשה נכון בדרך או שבדיעבד היה כדאי לבצע את המחקר אחרת.

חבל!

עדיף להתייעץ לפני שמתחילים לאסוף נתונים, כאשר כותבים את פרק שיטת המחקר. ייעוץ קצר בשלב זה יכול לחסוך הרבה בעיות וזמן בהמשך...

למשל,

כדאי לאסוף את הנתונים כך שיתאימו לבדיקה הסטטיסטית המתאימה.

כדאי להימנע מנתונים חסרים בקובץ הנתונים.

רצוי לתכנן את שיטת המחקר ולבדוק את הממצאים תוך כדי ההרצה על מנת לעשות Fine-tuning.

ויש כמובן עוד טיפים והארות הרלוונטיים לכל מחקר באופן ספציפי.

אפשר להתקשר, לסמס או לשלוח מייל.

אני אשמח לספק לכם ייעוץ סטטיסטי ומתודלוגי לקראת מחקר.

bottom of page