top of page

ניתוחים סטטיסטים

יש לכם כבר נתונים, הם מסודרים בקובץ אקסל, SPSS, csv או בכל פורמט דומה אחר.

אבל מה עושים איתם?

אתם יודעים שצריך לעשות ניתוח שונות, רגרסיה, ניתוח משוואות מבניות או איזה שם מפוצץ אחר, אבל אין לכם מושג איך לעשות זאת?

האמת שזה כבר מצב טוב - לפחות אתם יודעים מה צריך לעשות.

תחילה, אתם יכולים להיעזר באחד הקבצים שכתבתי באתר כאן.

תמצאו במנהל ההורדות קובץ כמעט לכל ניתוח סטטיסטי סטנדרטי. בכל קובץ תמצאו הנחיות ממש מפורטות מה ואיך לעשות, ואיך בדיוק לדווח על הנתונים. אם אתם בעניין, הרווחתם.

בהמשך, אם אתם רוצים עזרה - אפשר להתקשר, לסמס או לשלוח מייל.

אני אשמח להנחות אתכם לגבי ניתוחים סטטיסטים.

* הייעוץ הסטטיסטי ניתן גם לחברות, מכוני מיון, מוסדות פיננסים וכדומה.

bottom of page