top of page

קורס סטטיסטיקה תיאורית חינם

קורס מבוא לסטטיסטיקה א'(סטטיסטיקה תיאורית) בחינם!!!

הקורס מיועד לכל סטודנט במדעי החברה.

 

קורס זה הופק במסגרת קול קורא של המועצה להשכלה גבוהה להפקת קורסים אקדמאיים איכותיים ומונגשים. הקורס הופק מטעם המכללה האקדמית אשקלון וניתן למצוא אותו, ועוד קורסים איכותיים נוספים באתר קמפוס.

 

הקורס בסטטיסטיקה תיאורית הוא תוצר של חשיבה מאומצת של צוות רחב שתכנן קורס צבעוני, עם הסברים ברורים, אנימציות, דוגמאות והשתתפות אינטראקטיבית. כל אלו באים על מנת להנגיש את החומר בצורה ברורה ופשוטה, ולחזק את הקשר שלכם לסטטיסטיקה. במהלך הקורס משולבים שלושה סוגי סרטונים:

  • בפרקי הלמידה אתם פוגשים אותי, את מרצה הקורס, ולצידי על המסך קטעי אנימציה אשר הופכים את ההסבר לבהיר יותר. במקביל יש כתוביות בעברית, ובנוסף אתם יכולים לקרוא את חומר הלימוד כקובץ טקסט נפרד.

  • בסרטוני החישובים מודגם אופן החישוב באופן ידני, ממש כמו כתיבה במחברת. בנוסף, ניתן לצפות בפתרון המלא גם כקובץ PDF.

  • באמצעות סרטוני התוכנה אנו לומדים שלוש תוכנות סטטיסטיות SPSS, אקסל ו- JASP. בסרטונים אלו אתם רואים את מסך המחשב ובמקביל שומעים אותי מסביר איך משתמשים בכל תוכנה.

 

הקורס מלווה גם בתרגילים ומבחני חזרה, שרובם הם מבחני בחירה מרובה. בתרגילים אלו אתם מקבלים משוב מפורט המתאר במה צדקתם ובמה טעיתם, אם טעיתם. כמו כן, אתם מקבלים הסבר מפורט על הטעות ומהי התשובה הנכונה.

במהלך הסמסטר כאשר הקורס פעיל, הוא מלווה בפורום. שם הקורס 'חי', וניתן להציג שאלות ולקבל תשובות, על מנת לאפשר לכם למידה רציפה ונעימה.

הקורס נגיש לכל אחד. הוא מתאים לכם אם אתם סטודנטים לתואר ראשון באחת המחלקות במדעי החברה במוסדות אקדמיים ברחבי הארץ, או אם אתם מתכוונים להיות סטודנטים כאלו בעתיד.

JASP

JASP

צפייה בסרטון

סרטונים מאתר הקורס