dominik-schroder-FIKD9t5_5zQ-unsplash.jpg

שלום רב,
ההרצאה שבחרת ניתנת לצפיה בתשלום בלבד.
באפשרותך לרכוש את ההרצאה לבדה, או את כל אוסף ההרצאות יחד. 
לחץ על הכפתור "לרכישת תוכניות" כדי להתקדם לבחירה.

 • הכי משתלם

  רכישת סדרת ההרצאות

  400
  הוובינר של אור - רכישת סדרת ההרצאות המלאה
   
  • מרצה: ד"ר אור כץ
  • תשלום חד פעמי לצפיה ללא הגבלה בכל הסרטונים בסדרה
 • רכישת הרצאה מס' 01

  40
  הרצאה 01: הליך המחקרי מנקודת מבט מתודולוגית - מרעיון למחקר
   
  • מרצה: ד"ר אור כץ
  • משך ההרצאה: 75 דקות
  • תשלום חד פעמי לצפיה ללא הגבלה
 • רכישת הרצאה מס' 02

  40
  הרצאה 02: הניתוח הסטטיסטי - שלב אחרי שלב
   
  • מרצה: ד"ר אור כץ
  • משך הרצאה: 60 דקות
  • תשלום חד פעמי לצפיה ללא הגבלה
 • רכישת הרצאה מס' 3

  40
  הרצאה 3: איך בוחרים את המבחן הסטטיסטי המתאים
   
  • מרצה: ד"ר אור כץ
  • משך ההרצאה: 60 דקות
  • תשלום חד פעמי לצפיה ללא הגבלה
 • רכישת הרצאה מס' 4

  40
  הרצאה 4: מיתון ותיווך על קצה המזלג
   
  • מרצה: ד"ר אור כץ
  • משך ההרצאה: 60 דקות
  • תשלום חד פעמי לצפיה ללא הגבלה
 • רכישת הרצאה מס' 5

  40
  הרצאה 5: ניתוח משוואות מבניות על קצה המזלג
   
  • מרצה: ד"ר אור כץ
  • משך ההרצאה: 56 דקות
  • תשלום חד פעמי לצפיה ללא הגבלה
 • רכישת הרצאה מס' 6

  40
  הרצאה 6: מחשבות על מחקר - חלק א
   
  • מרצה: ד"ר אור כץ
  • משך ההרצאה: 46 דקות
  • תשלום חד פעמי לצפיה ללא הגבלה
 • רכישת הרצאה מס' 7

  40
  הרצאה 7 - מחשבה על מחקר - חלק ב
   
  • מרצה: ד"ר אור כץ
  • משך ההרצאה: 57 דקות
  • תשלום חד פעמי לצפיה ללא הגבלה
 • רכישת שיעור 01

  30
  קורס מיתון ותיווך - רכישת שיעור 01
   
  • מרצה: ד"ר אור כץ
  • משך ההרצאה: 51 דקות
  • תשלום חד פעמי לצפיה ללא הגבלה
 • רכישת שיעור 02

  30
  קורס מיתון ותיווך - רכישת שיעור 02
   
  • מרצה: ד"ר אור כץ
  • משך ההרצאה: 57 דקות
  • תשלום חד פעמי לצפיה ללא הגבלה
 • קורס מיתון ותיווך

  300
  קורס מיתון ותיווך - רכישת כל השיעורים בקורס
   
  • מרצה: ד"ר אור כץ
  • תשלום חד פעמי לצפיה ללא הגבלה בכל השיעורים בקורס
 • רכישת שיעור 03

  30
  קורס מיתון ותיווך - רכישת שיעור 03
   
  • מרצה: ד"ר אור כץ
  • משך ההרצאה: 51 דקות
  • תשלום חד פעמי לצפיה ללא הגבלה
 • רכישת שיעור 04

  30
  קורס מיתון ותיווך - רכישת שיעור 04
   
  • מרצה: ד"ר אור כץ
  • משך ההרצאה: 46 דקות
  • תשלום חד פעמי לצפיה ללא הגבלה
 • רכישת שיעור 05

  30
  קורס מיתון ותיווך - רכישת שיעור 05
   
  • מרצה: ד"ר אור כץ
  • משך ההרצאה: 47 דקות
  • תשלום חד פעמי לצפיה ללא הגבלה
 • רכישת הרצאה מס' 8

  40
  הרצאה 8 - תוכנות סטטיסטיות - חלק א
   
  • מרצה: ד"ר אור כץ
  • משך ההרצאה: 61 דקות
  • תשלום חד פעמי לצפיה ללא הגבלה