top of page
dominik-schroder-FIKD9t5_5zQ-unsplash.jpg

שלום רב,
ההרצאה שבחרת ניתנת לצפיה בתשלום בלבד.
באפשרותך לרכוש את ההרצאה לבדה, או את כל אוסף ההרצאות יחד. 
לחץ על הכפתור "לרכישת תוכניות" כדי להתקדם לבחירה.

 • הכי משתלם

  כל הסדרה - וובינר 1

  500₪
  הוובינר של אור - רכישת סדרת ההרצאות המלאה
   
  • מרצה: ד"ר אור כץ
  • תשלום חד פעמי לצפיה ללא הגבלה בכל הסרטונים בסדרה
 • רכישת הרצאה מס' 01

  0₪
  הרצאה 01: הליך המחקרי מנקודת מבט מתודולוגית - מרעיון למחקר
  תוכנית חינמית
  • מרצה: ד"ר אור כץ
  • משך ההרצאה: 75 דקות
  • תשלום חד פעמי לצפיה ללא הגבלה
 • רכישת הרצאה מס' 02

  50₪
  הרצאה 02: הניתוח הסטטיסטי - שלב אחרי שלב
   
  • מרצה: ד"ר אור כץ
  • משך הרצאה: 60 דקות
  • תשלום חד פעמי לצפיה ללא הגבלה
 • רכישת הרצאה מס' 3

  50₪
  הרצאה 3: איך בוחרים את המבחן הסטטיסטי המתאים
   
  • מרצה: ד"ר אור כץ
  • משך ההרצאה: 60 דקות
  • תשלום חד פעמי לצפיה ללא הגבלה
 • רכישת הרצאה מס' 4

  50₪
  הרצאה 4: מיתון ותיווך על קצה המזלג
   
  • מרצה: ד"ר אור כץ
  • משך ההרצאה: 60 דקות
  • תשלום חד פעמי לצפיה ללא הגבלה
 • רכישת הרצאה מס' 5

  50₪
  הרצאה 5: ניתוח משוואות מבניות על קצה המזלג
   
  • מרצה: ד"ר אור כץ
  • משך ההרצאה: 56 דקות
  • תשלום חד פעמי לצפיה ללא הגבלה
 • רכישת הרצאה מס' 6

  50₪
  הרצאה 6: מחשבות על מחקר - חלק א
   
  • מרצה: ד"ר אור כץ
  • משך ההרצאה: 46 דקות
  • תשלום חד פעמי לצפיה ללא הגבלה
 • רכישת הרצאה מס' 7

  50₪
  הרצאה 7 - מחשבה על מחקר - חלק ב
   
  • מרצה: ד"ר אור כץ
  • משך ההרצאה: 57 דקות
  • תשלום חד פעמי לצפיה ללא הגבלה
 • רכישת שיעור 01

  0₪
  קורס מיתון ותיווך - רכישת שיעור 01
  תוכנית חינמית
  • מרצה: ד"ר אור כץ
  • משך ההרצאה: 51 דקות
  • תשלום חד פעמי לצפיה ללא הגבלה
 • רכישת שיעור 02

  50₪
  קורס מיתון ותיווך - רכישת שיעור 02
   
  • מרצה: ד"ר אור כץ
  • משך ההרצאה: 57 דקות
  • תשלום חד פעמי לצפיה ללא הגבלה
 • רכישת שיעור 03

  50₪
  קורס מיתון ותיווך - רכישת שיעור 03
   
  • מרצה: ד"ר אור כץ
  • משך ההרצאה: 51 דקות
  • תשלום חד פעמי לצפיה ללא הגבלה
 • רכישת שיעור 04

  50₪
  קורס מיתון ותיווך - רכישת שיעור 04
   
  • מרצה: ד"ר אור כץ
  • משך ההרצאה: 46 דקות
  • תשלום חד פעמי לצפיה ללא הגבלה
 • רכישת שיעור 05

  50₪
  קורס מיתון ותיווך - רכישת שיעור 05
   
  • מרצה: ד"ר אור כץ
  • משך ההרצאה: 47 דקות
  • תשלום חד פעמי לצפיה ללא הגבלה
 • רכישת הרצאה מס' 8

  50₪
  הרצאה 8 - תוכנות סטטיסטיות - חלק א
   
  • מרצה: ד"ר אור כץ
  • משך ההרצאה: 61 דקות
  • תשלום חד פעמי לצפיה ללא הגבלה
 • רכישת שיעור 06

  50₪
  קורס מיתון ותיווך - רכישת שיעור 06
   
  • מרצה: ד"ר אור כץ
  • משך ההרצאה: 50 דקות
  • תשלום חד פעמי לצפיה ללא הגבלה
 • רכישת שיעור 07

  50₪
  קורס מיתון ותיווך - רכישת שיעור 07
   
  • מרצה: ד"ר אור כץ
  • משך ההרצאה: 53 דקות
  • תשלום חד פעמי לצפיה ללא הגבלה
 • רכישת שיעור 08

  50₪
  קורס מיתון ותיווך - רכישת שיעור 08
   
  • מרצה: ד"ר אור כץ
  • משך ההרצאה: 51 דקות
  • תשלום חד פעמי לצפיה ללא הגבלה
 • רכישת שיעור 09

  50₪
  קורס מיתון ותיווך - רכישת שיעור 09
   
  • מרצה: ד"ר אור כץ
  • משך ההרצאה: 44 דקות
  • תשלום חד פעמי לצפיה ללא הגבלה
 • רכישת הרצאה מס' 9

  50₪
  הרצאה 9 - תוכנות סטטיסטיות - חלק ב
   
  • מרצה: ד"ר אור כץ
  • משך ההרצאה: 62 דקות
  • תשלום חד פעמי לצפיה ללא הגבלה
 • רכישת שיעור 10

  50₪
  קורס מיתון ותיווך - רכישת שיעור 10
   
  • מרצה: ד"ר אור כץ
  • משך ההרצאה: 37 דקות
  • תשלום חד פעמי לצפיה ללא הגבלה
 • רכישת שיעור 11

  50₪
  קורס מיתון ותיווך - רכישת שיעור 11
   
  • מרצה: ד"ר אור כץ
  • משך ההרצאה: 39 דקות
  • תשלום חד פעמי לצפיה ללא הגבלה
 • רכישת שיעור 12

  50₪
  קורס מיתון ותיווך - רכישת שיעור 12
   
  • מרצה: ד"ר אור כץ
  • משך ההרצאה: 33 דקות
  • תשלום חד פעמי לצפיה ללא הגבלה
 • רכישת הרצאה מס' 10

  50₪
  הרצאה 10 - שאלונים - כל מה שרצית לדעת ולא העזת לשאול
   
  • מרצה: ד"ר אור כץ
  • משך ההרצאה: 59 דקות
  • תשלום חד פעמי לצפיה ללא הגבלה
 • רכישת הרצאה מס' 11

  50₪
  הרצאה 11: ניתוחי שונות למדידות חוזרות
   
  • מרצה: ד"ר אור כץ
  • משך הרצאה: 62 דקות
  • תשלום חד פעמי לצפיה ללא הגבלה
 • רכישת הרצאה מס' 12

  50₪
  הרצאה 12: רגרסיה - מותר ואסור
   
  • מרצה: ד"ר אור כץ
  • משך הרצאה: 55 דקות
  • תשלום חד פעמי לצפיה ללא הגבלה
 • קורס רגרסיות המלא

  200₪
  קורס רגרסיות - רכישת כל השיעורים בקורס
   
  • מרצה: ד"ר אור כץ
  • תשלום חד פעמי לצפיה ללא הגבלה בכל השיעורים בקורס
 • רכישת רגרסיות: 01

  0₪
  קורס רגרסיות: הרצאה מספר 01
  תוכנית חינמית
  • מרצה: ד"ר אור כץ
  • משך ההרצאה: 50 דקות
  • תשלום חד פעמי לצפיה ללא הגבלה
 • רכישת רגרסיות: 02

  50₪
  קורס רגרסיות: הרצאה מספר 02
   
  • מרצה: ד"ר אור כץ
  • משך ההרצאה: 57 דקות
  • תשלום חד פעמי לצפיה ללא הגבלה
 • כל הסדרה - וובינר 2

  500₪
  הוובינר של אור 2 - רכישת סדרת ההרצאות המלאה
   
  • מרצה: ד"ר אור כץ
  • תשלום חד פעמי לצפיה ללא הגבלה בכל הסרטונים בסדרה
 • וובינר 2 - הרצאה 01

  50₪
  הוובינר של אור 2 - רכישת הרצאה מספר 1 בוובינר השני של ד"ר כץ
   
  • מרצה: ד"ר אור כץ
  • תשלום חד פעמי לצפיה בהרצאה ללא הגבלת זמן
 • רכישת רגרסיות: 03

  50₪
  קורס רגרסיות: הרצאה מספר 03
   
  • מרצה: ד"ר אור כץ
  • משך ההרצאה: 53 דקות
  • תשלום חד פעמי לצפיה ללא הגבלה
 • רכישת רגרסיות: 04

  50₪
  קורס רגרסיות: הרצאה מספר 04
   
  • מרצה: ד"ר אור כץ
  • משך ההרצאה: 62 דקות
  • תשלום חד פעמי לצפיה ללא הגבלה
 • רכישת רגרסיות: 05

  50₪
  קורס רגרסיות: הרצאה מספר 05
   
  • מרצה: ד"ר אור כץ
  • משך ההרצאה: 53 דקות
  • תשלום חד פעמי לצפיה ללא הגבלה
 • רכישת רגרסיות: 06

  50₪
  קורס רגרסיות: הרצאה מספר 06
   
  • מרצה: ד"ר אור כץ
  • משך ההרצאה: 50 דקות
  • תשלום חד פעמי לצפיה ללא הגבלה
 • קורס R - כל הסדרה

  100₪
  קורס R - רכישת סדרת ההרצאות המלאה
   
  • מרצה: ד"ר אור כץ
  • תשלום חד פעמי לצפיה ללא הגבלה בכל הסרטונים בסדרה
 • קורס R - הרצאה 1

  0₪
  תוכנית חינמית
  • מרצה: ד"ר אור כץ
  • משך ההרצאה: 42 דקות
  • הרצאה חינמית
 • קורס R - הרצאה 2

  20₪
   
  • מרצה: ד"ר אור כץ
  • משך ההרצאה: 44 דקות
  • תשלום חד פעמי לצפיה ללא הגבלה
 • קורס R - הרצאה 3

  20₪
   
  • מרצה: ד"ר אור כץ
  • משך ההרצאה: 45 דקות
  • תשלום חד פעמי לצפיה ללא הגבלה
 • וובינר 2 - הרצאה 02

  50₪
  הוובינר של אור 2 - רכישת הרצאה מספר 2 בוובינר השני של ד"ר כץ
   
  • מרצה: ד"ר אור כץ
  • תשלום חד פעמי לצפיה בהרצאה ללא הגבלת זמן
 • קורס R - הרצאה 4

  20₪
   
  • מרצה: ד"ר אור כץ
  • משך ההרצאה: 48 דקות
  • תשלום חד פעמי לצפיה ללא הגבלה
 • קורס R - הרצאה 5

  20₪
   
  • מרצה: ד"ר אור כץ
  • משך ההרצאה: 42 דקות
  • תשלום חד פעמי לצפיה ללא הגבלה
 • קורס R - הרצאה 6

  20₪
   
  • מרצה: ד"ר אור כץ
  • משך ההרצאה: 48 דקות
  • תשלום חד פעמי לצפיה ללא הגבלה
 • קורס R - הרצאה 7

  20₪
   
  • מרצה: ד"ר אור כץ
  • משך ההרצאה: 48 דקות
  • תשלום חד פעמי לצפיה ללא הגבלה
 • קורס R - הרצאה 8

  20₪
   
  • מרצה: ד"ר אור כץ
  • משך ההרצאה: 44 דקות
  • תשלום חד פעמי לצפיה ללא הגבלה
 • קורס R - הרצאה 9

  20₪
   
  • מרצה: ד"ר אור כץ
  • משך ההרצאה: 45 דקות
  • תשלום חד פעמי לצפיה ללא הגבלה
 • קורס R - הרצאה 10

  20₪
   
  • מרצה: ד"ר אור כץ
  • משך ההרצאה: 49 דקות
  • תשלום חד פעמי לצפיה ללא הגבלה
 • קורס R - הרצאה 11

  20₪
   
  • מרצה: ד"ר אור כץ
  • משך ההרצאה: 45 דקות
  • תשלום חד פעמי לצפיה ללא הגבלה
 • קורס R - הרצאה 12

  20₪
   
  • מרצה: ד"ר אור כץ
  • משך ההרצאה: 45 דקות
  • תשלום חד פעמי לצפיה ללא הגבלה
 • קורס R - הרצאה 13

  20₪
   
  • מרצה: ד"ר אור כץ
  • משך ההרצאה: 53 דקות
  • תשלום חד פעמי לצפיה ללא הגבלה
 • קורס R - הרצאה 14

  20₪
   
  • מרצה: ד"ר אור כץ
  • משך ההרצאה: 40 דקות
  • תשלום חד פעמי לצפיה ללא הגבלה
 • קורס R - הרצאה 15

  20₪
   
  • מרצה: ד"ר אור כץ
  • משך ההרצאה: 22 דקות
  • תשלום חד פעמי לצפיה ללא הגבלה
 • סדנת מיתון ותיווך

  0₪
  ארבע הרצאות
  תוכנית חינמית
  • ד"ר אור כ"ץ
 • ניתוח משוואות מבניות

  360₪
  רכישת הקורס המלא
   
  • ד"ר אור כ"ץ
 • ניתוח משוואות - 1

  50₪
  קורס ניתוח משוואות מבניות - שיעור 01
   
  • ד"ר אור כ"ץ
 • קורס מיתון ותיווך המלא

  400₪
  קורס מיתון ותיווך - רכישת כל השיעורים בקורס
   
  • מרצה: ד"ר אור כץ
  • תשלום חד פעמי לצפיה ללא הגבלה בכל השיעורים בקורס
bottom of page